Pronájem kluboven

Dvě z našich kluboven pronajímáme (zejména) ostatním skautským oddílům pro jejich výpravy do Prahy.

Bližší informace a kontakty na jejich správce najdete na Křižovatce:

Klubovna Mohylová