Podpořili nás

rok 2022

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2022:

 • Hlavní město Praha (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
 • MČ Praha 5 (dotace na dopravu a spotřební materiál na táboře a dále na dopravu na akce a cestovné)
 • obec Ořech (příspěvky na vybavení a provozní náklady 2. oddílu Louskáček)
 • Nadační fond VEOLIA (minigrant na vybavení tábořiště)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek.

Pokud byste chtěli naši činnost podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.

rok 2021

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2021:

 • Hlavní město Praha (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
 • MČ Praha 5 (dotace na dopravu a spotřební materiál na táboře a dále na dopravu na akce a cestovné)
 • obec Ořech (příspěvky na vybavení a provozní náklady 2. oddílu Louskáček)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek.

rok 2020

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2020:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
 • MČ Praha 5 (dotace na dopravu a spotřební materiál na táboře a dále na dopravu na akce a cestovné)
 • obec Ořech (příspěvky na vybavení a provozní náklady 2. oddílu Louskáček)

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek.

rok 2019

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2019:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
 • Hlavní město Praha (dotační projekty určené na tábory, výpravy, provozní náklady kluboven, vybavení)
 • MČ Praha 5 (dotace na dopravu a spotřební materiál na táboře a dále na dopravu na akce a cestovné a zařizování nového tábořiště)
 • MČ Praha 13 (grantový projekt na obnovu vybavení)
 • naši členové a rodiče, kteří nám přispěli na nákup vlastního tábořiště u Proseče a jeho vybavení

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek ve výši 1 800 Kč.

rok 2018

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2018:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
 • Hlavní město Praha (dotační projekty určené na tábory, výpravy, provozní náklady kluboven, vybavení, zahraniční akce Roverway a Středoevropské jamboree)
 • MČ Praha 5 (dotace na pronájem klubovny, dále dopravu a spotřební materiál na táboře)
 • Lenka Pilchová - Nakladatelství Leonardo (věcný dar - knihy jako ceny na Válku o Cintru)
 • David Ondřich (dar)

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek ve výši 1 800 Kč.

rok 2017

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2017:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
 • Hlavní město Praha (grantové projekty určené na tábory, výpravy a provozní náklady kluboven)
 • MČ Praha 5 (dar na pronájem klubovny, spotřební materiál)
 • MČ Praha 13 (grantový projekt na obnovu vybavení)
 • Slunný mlýn, z. s. (dar na pokrytí části nákladů na projekt Dobrého skutku)
 • Lenka Pilchová - Nakladatelství Leonardo (věcný dar - knihy jako ceny na Válku o Cintru)

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek ve výši 1 500 Kč.