Podpořili nás

rok 2017

Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2017:

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
  • Hlavní město Praha (grantové projekty určené na tábory, výpravy a provozní náklady kluboven)
  • MČ Praha 5 (dar na pronájem klubovny, spotřební materiál)
  • MČ Praha 13 (grantový projekt na obnovu vybavení)
  • Slunný mlýn, z. s. (dar na pokrytí části nákladů na projekt Dobrého skutku)
  • Lenka Pilchová - Nakladatelství Leonardo (věcný dar - knihy jako ceny na Válku o Cintru)

Děkujeme také našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský příspěvek ve výši 1 500 Kč.

Pokud byste chtěli naši činnost podpořit, neváhejte nás kontaktovat – dárcům či sponzorům můžeme nabídnout odečet od základu daně či zahrnutí sponzoringu do nákladů.