Akce

polovýprava

22. – 23. 05. 2020

Vedoucí Růžena Kasalová
Akce oddílu 98. Minnehaha