Akce

Středisková rada

19. 02. 2019

Vedoucí Josefína Nedbalová (Fína)
Kde klubovna U Jezera
Kdy 18:30
Zajišťuje Joska

výprava s oslavou 29. výročí oddílu

22. – 24. 02. 2019

Vedoucí Amálie Nedbalová (Málí)
Akce oddílu 98. Minnehaha
Pro celý oddíl a bývalé členky

Únorová výprava

22. – 24. 02. 2019

Vedoucí Kamila Česáková (Koník)
Akce oddílu 97. Letorost
Kde Kutná Hora
Pro Letorost