Akce

Středisková rada

19. 02. 2019

Vedoucí Josefína Nedbalová
Kde klubovna U Jezera
Kdy 18:30
Zajišťuje Joska

výprava s oslavou 29. výročí oddílu

22. – 24. 02. 2019

Vedoucí
Akce oddílu 98. Minnehaha
Pro celý oddíl a bývalé členky

Únorová víkendovka

22. – 24. 02. 2019

Vedoucí
Akce oddílu 97. Letorost
Pro Letorost

Únorová výprava

22. – 24. 02. 2019

Vedoucí
Akce oddílu 97. Letorost
Pro Letorost