Akce

Středisková rada

05. 12. 2018

Vedoucí
Kde klubovna Mohylová
Kdy 19:00
Zajišťuje Joska
Pro pro vedení střediska, rovery a další zájemce
Prosincová středisková rada bude mikulášská!

vánočka

08. 12. 2018

Vedoucí
Akce oddílu 98. Minnehaha
Pro celý oddíl

Vánoční

14. – 16. 12. 2018

Vedoucí Vladimír Urban
Akce oddílu 97. Paráda a Vlčáci
Pro PaV, LL

Vánoční výprava Letorostu

14. – 16. 12. 2018

Vedoucí
Akce oddílu 97. Letorost
Kam Nová Paka
Kdy 14.-16.12.2018
Sraz 16:15 Nové Butovice
Návrat Nové Butovice
Zajišťuje Jan Hlaváč
Pro Letorost

Betlémské světlo

22. 12. 2018

Vedoucí
Akce oddílu 156. oddíl, 56. RK Kobry, 97. Letorost, 98. Minnehaha, 97. Paráda a Vlčáci
Kam Jungmannovo náměstí - Stodůlky
Zajišťuje MALI